02:45:48

Davidova hvězda a satanské rohy. VK 2.8.2019 o boji židů s Židy

Sympatické na VK z Aeronetu je, že na rozdíl od Chasidů, Chazarů i zednářů (slobodomurárov) odmítá kontakt s padlými anděly - démony, ač není věroučně ještě křesťanem.