vi.news
41

Giám mục mới: Có nhiều lý do để xóa bỏ đời sống độc thân

Giám mục mới được bổ nhiệm Josef Marketz của Gurk-Klagenfurt, Áo, đã tuyên bố rằng ông "ủng hộ việc bãi bỏ cuộc sống độc thân của linh mục". Trong một cuộc phỏng vấn với Kleine Zeitung (ngày 7 tháng …