vi.news
57

Hồng Y Müller: Giới tinh hoa chính trị ghét Giáo hội, muốn tạo một tôn giáo của thế giới

Trong số những người được gọi là giới tinh hoa chính trị, có một "mối hận thù được giải phóng" hướng tới Giáo hội Công giáo, Hồng y Gerhard Müller nói trong buổi giới thiệu sách ngày 21 tháng 11 tại …