"Idźcie teraz, Moja Armio, i przygotujcie się na następny etap w tej duchowej walce przeciwko złemu duchowi.'
"Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełni…
More
"Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełnij ich Twoimi Łaskami, tak by otworzyli swoje serca,
i słuchali Twojego najświętszego Słowa."
ŚW.FILOMENA likes this.