20:47

Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“

„Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)
Theodorá-Máriá likes this.