Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

LIDSTVO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA VELKÉ ZMĚNY

Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Nesu vás ve svém mateřském srdci…
Peter(skala)
Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámymi virusmi, postupujú na ľudstvo.
Použite olej dobrého Samaritána (*) ako ochranu v prípadě, keď veľmi nakazlivé choroby sa nachádzajú tam, kde žijete: množstvo na špičke špendlíku, rozetrené na ušných lalokov bude stačiť. Pokud sa nákaza prudko zvýši, potrete ním obidva strany krku a zápästie obidvoch rúk.
✍️

zaujímavé ako Panna Mária odporúča ochra…More
Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámymi virusmi, postupujú na ľudstvo.
Použite olej dobrého Samaritána (*) ako ochranu v prípadě, keď veľmi nakazlivé choroby sa nachádzajú tam, kde žijete: množstvo na špičke špendlíku, rozetrené na ušných lalokov bude stačiť. Pokud sa nákaza prudko zvýši, potrete ním obidva strany krku a zápästie obidvoch rúk.
✍️

zaujímavé ako Panna Mária odporúča ochranu pred chorobami: robí to tak ako kňaz, ktorý pri modlitbe chorého človeka pomaže olejom zápästie rúk a hlavy.