vi.news
27

Truyền thông Ý Truyền bá câu chuyện về "sự biến mất" của "đầu bếp Vatican"

Rozario Jibon Manik, đầu bếp của Tòa thánh Tông đồ ở thủ đô Dhaka, Bangladesh đã được gửi đến Vatican vào năm 2017 nhưng đã "biến mất." Ông đã đến Rome trước chuyến thăm Bangladesh vào tháng 11 …