Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Zen: "Vatican làm mọi thứ để trao giáo hội cho kẻ thù"

Những người Công giáo vẫn đang được phép thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc "là nô lệ", Hồng Y Zen nói với EWTN.de (ngày 13 tháng 2, video dưới đây). Ông dự rằng Giáo hội Công giáo ngầm sẽ biến …