Tafidy Raqeeb sa stav zlepšuje, lekári ju chceli odpojiť ...

ak ste náhodou nezachytili najnovšie správy o Tafide, prečítajte si, prosím, tento email. Podľa lekárov Tafidy Raqeeb, jej stav sa zlepšuje! Lekári v nemocnici Gaslini v Janove, kam bolo Tafide umožn…