vi.news
39

Tổng Giám mục cải cách Bỉ gia nhập lời cầu xin của Ratzinger/Sarah

Đức Ông André Léonard, cựu Tổng Giám mục Brussels, Bỉ, đã yêu cầu tất cả các giám mục của Giáo hội tham gia lời cầu xin của Benedict/Sarah chống lại việc phá hoại độc thân linh mục (HommeNouveau.fr, …