Language
85
vi.news

Schönborn: "Làm thế nào để biến tội ác thành đức hạnh" bởi cha Reto Nay

Đức Hồng Y Vienna Schönborn nói với katholisch.de rằng Amoris Laetitia "hoàn toàn dựa trên" Giáo lý Công giáo mà theo ông, trên thực tế nó bao hàm các đạo đức theo tình huống. Câu hỏi: Tại sao …