Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
tr.news
75

Sinod Sonuç Belgesi: Bekâret Kaldırıldı, "Kadın Diyakozluk" Talep Edildi

140 Sinod delegesi [temsilciler değil], Amazon bölgesindeki sözde rahip kıtlığı sebebiyle, Müjde'nin arzusuna karşı gelerek bekâretin kaldırılması yönünde oy kullandı. Dönek Piskopos Erwin Kräutler, …