34:25

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszej Maryi Pannie w Lubinie 1.02.2020.

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszej Maryi Pannie w Lubinie 1.02.2020.