vi.news
26

Cùng một Thánh Thể: Francis quỳ trước mặt các tù nhân - nhưng không quỳ trước mặt Chúa Kitô

Vào Thứ Năm Tuần Thánh lần thứ năm, Giáo Hoàng Francis đã "chủ sự" một Bí tích Thánh Thể cho Tiệc Thánh trong nhà tù. Lần này, ông rửa chân cho mười hai người. Francis cần sự giúp đỡ để quỳ xuống …