Karmelićanka: Franjo izriče smrtnu kaznu kontemplativnim redovnicama

Franjo je objavio pravila za suzbijanje kontemplativnog života, piše anonimna karmelićanka na RemnantNewspaper.com (22. siječnja). Ove su smjernice već uzrokovale da se "mnoge vjerske zajednice" "…