vi.news
57

Francis giận giữ với các Giám mục Ý

Francis rất bực mình về sự kháng cự của Hồng Y Gualtiero Bassetti, 78 tuổi, chủ tịch của các Giám mục Ý, trong việc tổ chức một Thượng hội đồng Ý mà Francis mong muốn. Bề ngoài, các Giám mục Ý là …