vi.news
51

Tại sao Giám mục Schneider không ký ContraRecentiaSacrilegia.org

Giám mục Schneider đã không ký trên ContraRecentiaSacrilegia.org vì Hội đồng cuối cùng đã yêu cầu giáo dân nói thẳng thắn, ông nói với Die-Tagespost.de (15 Tháng 11). Ông cũng ước rằng kiến nghị ở …