lv.news
26

Kardināls Burke, “Ir skaidrs, ka Francisks nevēlas mani nevienā vadošā amatā”

“Visu savas priesterības laiku mani vienmēr kritizēja par pārāk uzmanīgu attieksmi pret pāvesta teikto,” kardināls Raimonds Burkse intervijā Rossam Douhatam stāstīja ļaunajam The New York Times (9. …