Franciszek żąda bezwzględnego posłuszeńswa

"Nie można połączyć bycia Przedstawicielem Papieskim i krytykowania papieża za jego plecami, prowadzenia blogów lub wręcz przyłączania się do grup wrogich papieżowi, Kurii albo Kościołowi Rzymskiemu"…
Tymoteusz
Franciszek chce od nich pełnej lojalności i całkowitego posłuszeństwa: "posłuszeństwo Bogu nie może być oddzielone od posłuszeństwa Kościołowi i przełożonym".”

No wreszcie po ponad pięciu latach biskup Rzymu pokazuje swoje prawdziwe oblicze tyrana...
Tymoteusz
Jeżeli Ktoś się nie zgadza z moją wypowiedzią, odpowiadam więc Mu następująco:

cierpliwości, będzie jeszcze dużo gorzej, niestety...

Na szczęście znamy finał z Apokalipsy św. Jana :-)
Henoh
Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzeni…More
Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzenie do jedności. Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie zostaną poproszeni, żeby zaufać Mi lub Mojemu Świętemu Słowu. W zamian za to poprzysięgną wierność nowym, samozwańczym liderom, którzy przejmą Tron Piotra.
niewolnicaMaryi likes this.
@Krzysiekk Nie tylko Franciszek, ale posoborowie głosi generalnie ,,inną naukę,,. Może Benedykt XVI zdając sobie z tego sprawę abdykował jako papież ,,posoborowy,,. Nie zrezygnował jednak z bycia papieżem całego Kościoła Powszechnego, o czym świadczą noszone przez niego papieskie szaty głowy Kościoła Katolickiego chociaż byłby (w domyśle) ,,więźniem Watykanu,,. Benedykt XVI odziedziczył stan …More
@Krzysiekk Nie tylko Franciszek, ale posoborowie głosi generalnie ,,inną naukę,,. Może Benedykt XVI zdając sobie z tego sprawę abdykował jako papież ,,posoborowy,,. Nie zrezygnował jednak z bycia papieżem całego Kościoła Powszechnego, o czym świadczą noszone przez niego papieskie szaty głowy Kościoła Katolickiego chociaż byłby (w domyśle) ,,więźniem Watykanu,,. Benedykt XVI odziedziczył stan Kościoła taki, że trzeba było rzeczywiście i sił fizycznych do jego prowadzenia. To nie był już ten Kościół co za Leona XIII, który to papież leżąc na łożu śmierci wydawał polecenia, a hierarchowie wykonywali je skrupulatnie. Należy przypomnieć prośbę Benedykta XVI o modlitwę z pierwszej jego homilii ,,módlcie się, abym nie uciekł przed wilkami,, co jest raczej nie pozytywną oceną sytuacji wewnętrznej, skoro ,,grasują wilki,, jak można było domyślić się z wypowiedzi Benedykta XVI.
Krzysiekk
Benedykt nadal jest papieżem i będzie do końca życia.
Tymoteusz and 2 more users like this.
Tymoteusz likes this.
Irenikus likes this.
Weronika....S likes this.
romanowski likes this.
Krzysiekk
ŚWIĘTY PAWEŁ KRÓTKO O TYM... 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!
m.rekinek and 2 more users like this.
m.rekinek likes this.
Anieobecny likes this.
Weronika....S likes this.
justuss
antychryst
Henoh
Nie antychryst. Franciszek to fałszywy prorok. Bestia z morza...Ap 13
niewolnicaMaryi likes this.
Franciszek żąda posłuszeństwa własnym herezjom.
antonio 64_64 likes this.
Henoh
Oszust
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
Tymoteusz likes this.