Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii

Předně otázka: Kdo je člověk a kdo je Bůh? Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch …
krumpeľ and 3 more users like this.
krumpeľ likes this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.