Language
32
EON

Unia Europejska (Pruska ): Uwagi do historii tradycyjnego „przyjaciela” Polski

Historia Prus to historia walki o duszę narodu niemieckiego. Walka ta miała, co naturalne, charakter głownie kulturowy, a wydarzenia polityczno-militarne były jedynie tejże walki najjaskrawszą …