10

395. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében

Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben. Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind, ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta…More
Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben.
Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind,
ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta.
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak,
s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Ez Anyaszentegyháznak én is tagja lettem akkor, midőn a keresztkútnál megkereszteltettem,
ugyanennek ezután is tagja maradni óhajtok.
Midőn az eredeti bűntől a keresztkútnál megszabadultam, csecsemő levén, magam nem szólhattam, hanem keresztszülőim tettek ígéretet nevemben; most Isten kegyelméből már feloldatott nyelvem s megnyílnak ajkaim hitem vallására. Magam teszek tehát ígéretet, s teljes erőmből ellene mondok az ördögnek, minden kevélységnek, minden cselekedetének. Ellene mondok minden bűnnek, minden tévelygő tanításnak. Fölteszem erősen itt, a keresztkútnál, s ígérem Istenemnek, hogy keresztény katolikus hitemr…
More