Language
169 5 1.2K
csk.cartoon

Mnohý biskupi smerujú do pekla

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDdadttibka
Hoki
Zase špatně menhire.
menhir
Kuťo, reagovat na tebe je více než zbytečné, protože zaplavuješ Glorii nesmyslnými a prázdnými slovy od své první registrace. Přesto projevím dobrou vůli a odpovím. Nebudu sem kopírovat tvé komentáře celé, tento přípis není určen pro širokou veřejnost, ale pouze tobě. Snad se dokážeš ve svých komentářích zorientovat.
Psal jsi o formování věcí. To u normálně myslících lidí znamená jediné – dávat … More
menhir
Většina z vás neví, že jak mluvené, tak psané slovo působí na všechny složky lidské duše. Informace se neotiskne pouze v lidském vědomí, ale i v podvědomí. A právě podvědomí je zasaženo tím, co je ve slovech skryto. Zatímco vědomí dekóduje (v tomto případě) psaný text tak, že Boha poznáváme přirozeným světlem rozumu ze stvořených věcí, podvědomí zpracuje i další informaci, plynoucí z textu, a to,… More
Zedad
menhir je třeba rozpoznat, kdo je Bůh a kdo jsi ty nebo já.
menhir
Jedině Henta správně chápe, jaké nebezpečí se skrývá v úmyslně špatné formulaci uvedeného článku dogmat.
Abych předešel nesmyslným obviněním (Zedad), přidám ke komentáři, jak jsem nové téma uvedl. Čtěte prosím pozorně, abyste nepsali zbytečné nesmysly. (Zedad, Samson)
xxxxx
I. O BOHU JEDNOM
A. DE FIDE
1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem …
More
Zedad
menhir včera
Mnohý biskupi smerujú do pekla
Zedade, je přirozené světlo rozumu Bůh?

To dogma Menhire si upravuješ. Mluvíme o živém Bohu. Hospodin, náš Otec stvořil všechno, co jest, a také člověka. Dal nám do srdce, a to každému z nás touhu po sobě, touhu po živém Bohu. No a člověk je disponován poznat Boha z jeho stvoření, a tedy z toho, co Bůh stvořil. To ne člověk, ale Bůh je tvůrcem všeho,… More
Zedad mentioned this post in menhir včera Mnohý biskupi smerujú do pekla Zedade, je přirozené světlo rozumu Bůh? To dogma ….
Zedad
Hoki
"Z vašich úst ať nevzejde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost..
Hoki
Na silnici také hrozí karambol. Stačí jen otočit volantem mírně o pár stupňů a neštěstí je hotovo. Ve víře to samé. To jsou stejná rizika... Ale nejezdíme Samsone po silnicích proto, abychom se děsili rizik, podobně tak nevěříme Kristu Pánu, abychom se děsili zatracení, že? O tom silniční doprava ani víra v Krista Pána není.... Ovečky znají svou cestu - i navzdory rizikům, podobně tak třeba řidi… More
Samson1
No, včera jsem zhlédl video, jak Eliáš zatratil Bergoglia, že se dopouští hříchu proti Duchu svatému ohledně synody mladých a homosexuality. Popírat dogma je asi stejně těžký hřích, protože za dogmaty stojí stejně Duch svatý. Ocitli jsme se stejně v hodně těžké době, kdy se člověk může hodně rychle ocitnout na straně nepřítele spásy. Bůh stejně do stvoření předně vkládal moudrost, která stála … More
Hoki
Já myslím, že máme samozřejmě co do činění s trolem a multinickem v nejedné osobě Samsone, který tady rozehrává své pábení, to ale není nic nového myslím. Nicméně jsme-li u dogmat i Písma svatého, pak mne právě dnes praštilo přes oči ve čtvrté kapitole Efezanům: "Z vašich úst ať nevzejde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo kde je třeba, a tak posluchačům … More
Samson1
Jenže menhir ta citace dogmatu zní asi trochu jinak: Člověk světlem rozumu, na základě stvořených věcí poznává Stvořitele. Potom jako vždy. Henta jako kráva všemu nasazuje rohy.
henta
Díky tobě Menhire , poznávám jaký nesmysl je např.
v níže citaci dogmatu. Vždyť věnovat se 1Moj o stvoření
světa a dát tomu plný souhlas/lajk/ je největší bohatství-
tedy ve VÍŘE v Boží Slovo. Amen!
p.s. Stvoření věcí přirozeným světlem rozumu
je , vlastně rouháním proti Bohu Stvořiteli.

menhir před 10 hodinami
Čti pozorně, Samsone.
1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z … More
Hoki
Samsone, a to je právě ona forma a formování. Statika a dynamika. Menhir se v tomto spletl a ještě navíc obracel výrazivo druhého. Ale nic neobvyklého. Jako lidé pracujeme i v oblasti přírody a poznávání světa s pojmy a skutečnostmi, které prostě nemáme na podnose. Mnoho věcí vycházelo a vychází z podpůrných teorií a výpočtů, tyto se časem na základě ryzí empirie zpřesňují a ověřují.... To je … More
Samson1
No menhir. Bůh je dárce všeho, tedy i rozumu. Kdybys chodil na Tridentskou, tak tam je poslední evangelium, které se čte závěrem: Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo....., jak píše apoštol Jan. Světlem rozumu poznáváme Stvořitele. Tedy, že musí být věčné bytí a je všemohoucí, tedy tvoří z ničeho, slovem. Tedy ne teorie velkého třesku, jinak zvané samovznícení velkého … More
Hoki
Žádná hrubka, ale zřejmě jen tvé úmyslné nepochopení. Nepsal jsem o formě, ale formování. A to je propastný rozdíl. Jedno je statické a druhé dynamické výrazivo. Co to znamená jistě víš.... Stejně tak jako omezenost, hranice či limity, které každá "forma" má ... Takže pěkně prosím nesnaž se unikat z tématu "obracením " slov druhého. Nezarýváme hnůj....

V pojmech dogma, jak na ně nazíráš vidím … More
menhir
Zedade, je přirozené světlo rozumu Bůh?
menhir
Z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu, Zedade.
Libore Halíku, lidé dogmatům nerozumí, ze strachu odsouhlasí, co se jim předloží. Přitom, jak víme, v Lásce není strachu. Chce tedy hierarchie, aby poddaní měli strach?
menhir
To tvrdíš ty, ale ne dogma. Dogma je postaveno tak, že Boha poznáváme z věcí.
Zedad
@menhir rozumem poznáváme Boha
menhir
Nikoliv Zedade. Nezkoumám výrazový slovník, ale dogma, které si činí nárok na neomylnost. Ty věříš tomu, že přirozené světlo rozumu tvoří věci? Já tomu nevěřím. Píšu to naprosto otevřeně a čekám, jak se k tomu vyjádří Libor Halík.
menhir
Správně Samsone. Boha tedy poznáváme z věcí, které jsou stvořeny přirozeným světlem rozumu. To souhlasí. Ale jak přirozené světlo rozumu tvoří věci, to jsi zapomněl vysvětlit. Možná to zkusí někdo jiný.
Zedad
@menhir zkoumáš výrazový slovník aha
Samson1
Za tím se říká ámen. 1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu. amen.
Zedad
No, ale ne každý je schopen přijmout milost spásy. Milost to je dar.
menhir
Zedad od věci.
Nyní pozor. V textu jsou slova MŮŽE BÝT, což znamená že nemusí a potom S JISTOTOU. To první zpochybnilo druhé. Myslíte si, že je dogma dobře formulováno a pokud ano, čemu vlastně nutí hierarchie poddané věřit?
Zedad
@menhir každý člověk Boha pozná a bude muset sklonit koleno.
menhir
Čti pozorně, Samsone.
1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu.
Píše se zde, že Bůh může být poznán s jistotou z věcí stvořených světlem rozumu.
Moje otázka zněla: Jak vlastně přirozené světlo rozumu tvoří věci?
Samson1
Menhir perlíš jak limonádat. Rozum poznává a to, jestli se člověk k této pravdě skloní je druhá vě To je jak zapírat nos mezi očima. Myslím, že se o tom rozepsal dost srozumitelně sv. Pavel.
menhir
Můžeš zkusit odpovědět, Zedade. Věříš neochvějně, že přirozené světlo rozumu tvoří věci?
Zedad
@menhir och lajk. To mobil
menhir
I. O BOHU JEDNOM
A. DE FIDE
1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu.

Další téma začnu kritikou formulace, umožňující několik výkladů. To bych u přesně formulovaných dogmat nepředpokládal. (Ještě musím dodat, že mám ohledně znalosti dogmat jistou výhodu)
Takže co myslíte? Poznáváme Boha s jistotou---z věcí stvořených přirozeným světlem … More
Hoki
Tak se raději věnuj šutrům synku: cestovani.idnes.cz/…/po-cesku.aspx
menhir
Snažíš se kuťo, ale hned v úvodu hrubka. Duch nemá formu. Formou je tělo, je to nádoba, ve které nemohou být pohromadě Duch svatý a démon, jak se ve své naivitě domnívá čmelík. Bůh takové věci opravdu nedopouští. Církev je duchovní stavba a mluvit v této souvislosti o formách není na místě. Myslím, že se k dogmatu o církvi nemá cenu vracet, jasné je že Ježíš něco přikázal a člověk toho … More
menhir
Není dobré zlehčovat vážné problémy. Na obrázku výše vidíme biskupa, jak je veden do horoucích pekel. To je jeden z těch, který nedbal Ježíšových příkazů. Kdyby dbal, byl by zachráněn. Každý z vás si musí se vší vážností uvědomit, že na tomto světě jde o věčný život. Jde o to, kde budeme trávit věčnost. Pokud bude někdo tak vznětlivý a nenávistný k bližním, jako čmelajs, pak se nemůže divit, … More
Hoki
Ale jistě že je. Mnoho věcí se formuje a pokud jde o Církev, pak Ježíš se zajisté nevytratil ze světa, ale je zde přítomen. To zaslíbení je v Novém Zákoně zřetelně deklarováno. A jde-li o služby a spol. tak to samozřejmě s hierarchickou strukturou souvisí. A co je to výraz služebník služebníků Božích - servus servorum Dei - to určitě víš. A pokud jde, šlo či půjde o zneužívání pravomocí či mocí, … More
menhir
ceskoslo před 5 minutami
Vyfič odsud, ty šašku počmáranej. Běž si hrát na proroka do Beřkovic.
xxxxx
Ani nyní není ve tvém komentáři žádný argument. Rozčílilo tě, že žádné nemáš? To je možné pouze tehdy, když sis uvědomil, že píšu pravdu.
menhir
Nevzkazuje Ježíš svým výrokem pobloudilým kněžím, že oni nejsou jeho církev? Vždyť říká: Mezi vámi však tomu tak nebude.
Pokud to ovšem v nějakém světském uskupení je, tak to nemohou být Ježíšem zmínění MEZI VÁMI! A to je problém. Nebo pro někoho není? Inu pro někoho, jehož zájmem je politika a pokleslé filmy, to problém asi nebude. Nebude to problém ani pro ty, kteří vypouštějí prázdná … More
menhir
Co s tím, kuťo? Není v tom ani náznak argumentace pro hierarchické uspořádání církve. V souladu s Božím Slovem se tam píše o službách, což je v pořádku. V pořádku ale není, že ti, kteří mají být služebníky, v reálu ostatní ovládají, panují nad nimi, dávají jim pocítit svou světskou moc.
Nepochopil jsi jádro problému, kuťo. To spočívá v neuposlechnutí příkazů Pána Ježíše, který jasně řekl:
42Ježíš… More
Hoki
STR.130 ....
....................................Pro utváření uspořádaného života místních církví byla od samotného počátku důležitá přítomnost trvalých služeb. Ačkoli Pavel vyzdvihuje především působení nejrozmanitějších charismat v církevních obcích, neznamená to, že by neznal a neuznával také nositele stabilních funkcí. Nejvýmluvněji o tom svědčí konkrétní označení episkopů a diakonů v … More
menhir
Co třeba tento bod? Co mi k tomu napíšete?
I. O BOHU JEDNOM
A. DE FIDE
1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu.
menhir
Samozřejmě jsem předem věděl, že nikdo zde nebude schopen argumentovat. Takže se můžeme směle posunout k dalším bodům ve výčtu dogmat. Nechám vás vybrat téma. Dogmata česky
menhir
Něco jsi psal, ale argumenty v tom psaní nebyly žádné. Pouze tvé lucidní snění o zástěrkách, zlatém teleti a sionismu. Tím jsi ani v tom nejmenším neobhájil pochybení, které spočívá v neuposlechnutí Ježíšova příkazu. Až napíšeš něco kloudného, jistě si toho všimnu.
Hoki
Pěkný podvečer, neřečni a trochu prosím studuj menhire: theses.cz/id/merz1f/disertace_Pribyl.pdf Doporučuji stranu 130 a dále....
menhir
Kdo má pravdu? Ježíš Kristus nebo ten, kdo Ježíše Krista neuposlechl? Odpověď je předem jasná.
menhir
K čemu je pro vás takové dogma, když ho nikdo z vás nedokáže obhájit? Ve skutečnosti přiznáváte, že v jeho pravdivost nevěříte. Tak v čem se lišíme? Jen v tom, že já si svůj postoj řádně zdůvodním s odkazem na vůli Boží, od vás přicházejí jenom nadávky a trolení.
VI. O CÍRKVI
1. Z a l o ž e n í a ú s t a v a C í r k v e .
Kristus založil Církev jako společnost hierarchickou, uděliv sv. apoštolům … More
snakee
už máš umyté zuby?
menhir
Čmelíku, jestli ovšem nechceš psát k věci podle vzoru kuti, pak je to tvé rozhodnutí.