Language
39:15
4 3 945
Gloria.tv

10. června 2018: svátost biřmování.

Biskup Athanasius Schneider, světící biskup z Astany (Kazachstán)
Write a comment
Gloria.tv mentioned this post in Höhepunkte: Pontifikalamt mit Bischof Schneider in Hohenfurth.
henta
Jakpak asi byl obrácen, čelem k východu/slunci/

nebo směrem k Jeruzalému-Golgota
A jakpak jeho jasnost nahlíží na gender ideologii hm?:
Gender genocida – otevřený dopis třem prezidentům
Write a comment
+Joseph+
svatou církev obecnou? to snad ne, eminence
Write a comment