14 września, w dzień Święta Podwyższenia Krzyża, tłumy Polaków uczestniczą w przedsięwzięciu zatytułowanym "Polska Pod Krzyżem". Zebrani na podwłocławskim lotnisku w Kruszynie wierni modlili się …More
14 września, w dzień Święta Podwyższenia Krzyża, tłumy Polaków uczestniczą w przedsięwzięciu zatytułowanym "Polska Pod Krzyżem". Zebrani na podwłocławskim lotnisku w Kruszynie wierni modlili się Różańcem.
fronda.pl
sters
22

Tego zazdrości nam Europa! Tłumy Polaków na modlitwie

14 września, w dzień Święta Podwyższenia Krzyża, tłumy Polaków uczestniczą w przedsięwzięciu zatytułowanym "Polska Pod Krzyżem". Zebrani na podwłocła…
Św.Jan Paweł II "Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie”
/ekai.pl/15-lat-obecnosc…
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
kblach likes this.
Piotr2000
Prorocza wypowiedź Karola Wojtyły z 1976 roku,
w czasie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych:


„Stoimy dziś wobec największej konfrontacji,
jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość.
Nie przypuszczam,
aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego,
a nawet szersze kręgi wspólnot chrześcijańskich,
zdawały sobie z tego w pełni sprawę.
Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji
między Kościołem a antykoś…
More
Prorocza wypowiedź Karola Wojtyły z 1976 roku,
w czasie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych:


„Stoimy dziś wobec największej konfrontacji,
jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość.
Nie przypuszczam,
aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego,
a nawet szersze kręgi wspólnot chrześcijańskich,
zdawały sobie z tego w pełni sprawę.
Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji
między Kościołem a antykościołem,
Ewangelią i jej zaprzeczeniem.
Ta konfrontacja została wpisana
w plany Boskiej Opatrzności.
Jest to czas próby,
w którą musi wejść cały Kościół,
polski Kościół w szczególności.
Jest to nie tylko próba naszego Narodu i Kościoła,
jest to w pewnym sensie test
na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską,
ze wszystkimi jej konsekwencjami,
ludzką godnością,
prawami osoby,
prawami społeczeństw i narodów”.
fartuszniak likes this.