Language
22
vi.news

Viết về người tiết lộ Viganó như một người theo truyền thống chống đồng tính sẽ không có hiệu quả

Nỗ lực của phương tiện truyền thông cánh tả của Bergoglio "để viết về người tiết lộ, Tổng giám mục Viganò, như một nhà truyền thống chống đồng tính sẽ không có hiệu quả", Murdoch New York Post bình …