lv.news
59

Amazones sinode: Infantilais pagānisma festivāls

Priesteru, māsu un nespeciālistu grupa turēja rokas vai stāvēja ar roku ap segu, uz kuras tika novietota zeme, elka barība, šalles un sveces. Tas notika tagad piesmietajā Santa Maria Traspontina bazn…