vi.news
31

Viganò: Francis đang "nói dối trắng trợn" để che đậy hành động xấu xa của mình

Francis "đang nói dối trắng trợn với toàn thế giới" về Hồng y McCarrick để "che đậy hành động xấu xa của mình", Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò , 78, nói với The Washington Post (ngày 10 tháng …