Language
18 4 2.7K
Libor Halik

Přijímáním v bikinách kněz přináší smrt místo života věčného

Z původní výjimky podávání sv. přijímání ve stoje a na ruku se v některých oblastech stal všeobecný a řádný způsob posluhování Eucharistií. (L: tj. zlý neuctivý způsob) K tomuto způsobu přibyla …
Janko333
D rahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť. Dovoľte mi, aby som vám pomohla nezomrieť ale naveky žiť s mojím Synom. Ďakujem! Panna … More
Zedad
Upřeme svůj zrak na Ježíše. Vyznávejme svůj hřích, litujme ho a prosme o odpuštění. Pán Ježíš za nás umřel na kříži.
Zedad
No a také platí, že Bůh je naše spása. Henta si to prorozjímá. Nedoufej v knížata, v člověka, u něhož záchrany není Hento - je to psáno.
Sami, každý z nás jednou budeme vydávat počet ze svých myšlenek, slov a skutků.
Zedad
Henta by si mohla porozjímat nad slovem Písma:
Lukáš 23, 28Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi;
henta
Nedá se posmívat Zedadu to máš recht.
Tvůj výsměch mučedníku Janu Husovi,
je potupou těch co pro Krista vydali svůj
život.
Byl upálen jako kacíř.....Co bude
u soudu čekat tebe a Samsona jestli se
neobrátíte
ke Kristu a jeho Evangeliu
a nepohrdnete odpadlíky, kteří tupí
zneuctívají Boží jméno
.Stejně jako
váš idol pan M.Kufa. Pro Trojediného
Boha má název "nazvi si to jak chceš"...
marian kufa -… More
Zedad
No a Bohu se nedá posmívat ani při přijímání svátosti. Prosme neustále Pána Ježíše Krista, aby nám odpustil naše hříchy a svých hříchů upřímně litujme.
Zedad
Přijmeme-li některou ze svátosti, tak je to znamení trvalé, nesmazatelné, nezrušitelné. Svátost je nesmazatelné neviditelné znamení Boží milosti. Je tu Bůh a člověk.
Samson1
Hento jak zradil svou příslušnost k charismatikům. Víš kolik máš času na Tridentské mši než se kněz pomodlí všechny modlitby, tak já se na ni někdy tu chvíli modlím v jazyku. Jinak mše je smlouva nová a věčná. Charismata ustanou. Víš hento, já si mohu se svým biřmovacím patronem říci: Jsem rád, že mým soudcem nejsou lidé, ale Pán. Hento myslím si, že nejsem třtina větrem se klátící, protože se … More
henta
Taky názor. ALe od koho? Samson1
Samosne, zradil si manželský slib,
zahrával sis s povoláním ke kněžství
nedokončil....zradil jsi příslušnost
k charismatikům....teď si nalháváš,
že pro tebe neplatí jednota víry
s odpadlíky, když jsi s nimi na zbožném
v kleče divadle ve spojení.

Zvláště na takové jako ty platí Gal1,9.
henta
Taky názor. ALe od koho?
Samson1
Aha, vlastnictví městské rady. Tak to by sedělo. Já byl ráno na mši, sloužil ji u oltáře a já jsem přijal Krista v kleče na stupních oltáře. Vůbec, od chvíle, kdy Eliáš plošně zneplatnil mše svaté přijímám v kleče. Prostě Eliáš svatořečil Husa a též oprášil Wiclefovy bludy, s kterými se ztotožňoval i Hus. Kněz slouží platně, ale jen si může jíst a pít odsouzení. Pokud henta říká placebo tak mne … More
henta
Báťuška Libor , při vší úctě jako pravoslavný kněz,
komentuje placebo jako svaté přijímání.
Zapomněl, že B16 , blahoslavením JPII, se sám
exkomunikoval, stejně jako pan František I-biskup
římský. Uvádí vás tím ve zmatek. Odpusťte mu to!
p.s. tedy od května 2011 , je vatíkánskými kněžími
podáváno placebo/žádné svaté přijímání/ které je
plodem zbožného divadla zvaného mše/byť latinsky… More
henta
Koho ,či čeho se zastáváš? Že nerozlišuješ?
V Hodoníně byl před léty, kaplan, který
před mší svatou oznámil, že nedostatečně
oblečeným ženám nepodá Kristovo Tělo.

To je čin vyplývající ze svátosti kněžství.
Zedad včera
Kněžství je svátost. Vždy. Člověk je tvor hříšný a má sklon ke zlému.
henta včera
Jakápak hrůza, placebo , které rozdává
odpadlík stojí za zmínku.? Nevíte už coby.
Zedad
Kdo mnoho dostal, od toho je mnoho požadováno.
Dnešní doba je nemocná tím, že pohoršujeme děti. Místo abychom je přiváděli k Bohu, tak je od Boha odvádíme.
Zedad
In marcia verso...
Můžeme se modlit: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Zedad
Kněžství je svátost. Vždy. Člověk je tvor hříšný a má sklon ke zlému.
henta
Jakápak hrůza, placebo , které rozdává
odpadlík stojí za zmínku.? Nevíte už coby.
Zedad
Sv. Pio, oroduj za nás