29:16

Günther Mensching - Kants "Kritik der Urteilskraft"

Mit Prof. Dr. Günther Mensching: Thema: Kants "Kritik der Urteilskraft" Moderation: Helmut PoguntkeMore
Mit Prof. Dr. Günther Mensching: Thema: Kants "Kritik der Urteilskraft"
Moderation: Helmut Poguntke