Coburg
216

Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT

22.8.2019, Varšava. Polská biskupská konference je znepokojena zaváděním nových předmětů tzv. sexuální a antidiskriminační výchovy v některých základních školách. Jejich obsahem totiž není výchova, …