vi.news
29

Francis lên án đạo đức tình huống, và sau đó lại rao giảng nó

Francis đã nói với các tu sĩ Dòng Tên trong chuyến đi Thái Lan rằng một câu hỏi về những người ly dị [tái phạm] có thể được trả lời theo hai cách, "Theo chủ nghĩa phi lý, tuy nhiên không phải là Cơ …