lv.news
21

Kardināls Millers: kristieši nevar lūgties kopā ar musulmaņiem [bet visi nesenie pāvesti to darīja]

"Mēs nevaram lūgties kā, piemēram, musulmaņi vai kopā ar viņiem," kardināls Gerhards Millers teica 17. maija sarunas laikāVeronā, Itālijā. Viņš uzsvēra, ka islāms noliedz trīsvienību un Kristus diev…