vi.news
41

Francis đã lấy tiền từ bệnh viện trẻ em để trả nợ

Tòa thánh Vatican đã sử dụng các phương thức lừa đảo để chuyển 50 triệu euro của bệnh viện nhi Bambino Gesú sang Istituto Dermopatico dell'Immacolata đang phá sản, NCRegister.com đã viết (ngày 10 …