Language
3 4 227
Stylita

Boží slovo na den 15.5. A.D. 2018

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak …
henta
Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem
Těm, kteří Boha milují, všechny věci napomáhají k dobrému“, tedy i to, že padáme, i to, že zakoušíme duchovní boj. Démoni, přestože konají špinavou a podlou práci, musí nakonec v procesu našeho přetváření sloužit Bohu.


henta
..."Zjevil jsem tvé jméno lidem,
které jsi mi dal ze světa. Byli
tvoji a mně jsi je dal
a zachovali tvoje slovo
"
....

Děkuji ti Pane Ježíši za všechna
tvá slova, že nám dáváš poznat,
těm které ti Otec dal, jak mocné
je každé tvé slovo.Chraň nás prosím
všeho zla, které nám předkládá svět
a lidé tohoto světa.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Pavel poslal z Miléta do Efesu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, i po celý ostatní čas. Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, se slzami a ve zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Neopomenul jsem nic z toho, co by vám bylo k užitku, ale … More