hr.news
245

Nadbiskup Paglia je lažljivac: Službeno potvrđeno postojanje komisije

Monsinjor Alejandro Cifres iz Kongregacije za nauk vjere priznao je da postoji komisija koja u ime pape Franje "istražuje" povijest enciklike Pavla VI. Humanae Vitae (1968) koja zabranjuje umjetnu …