Language
5 2 235
mike084

10. októbra. Sv. František Borgias, jezuita.

www.facebook.com/…/499979693761584 10. októbra. Sv. František Borgias, jezuita. Medzi najmohútnejšie a najskvelejšie stĺpy novo založeného rádu Ježišovho v šestnástom storočí náleží tretí najvyšš…
mike084
malá časť jezuitov je ešte stále Spoločnosť Ježišova ta druhá a o dosť väčšia časť má tiež skratku SJ - Spoločnosť Judášova modernista a jezuita sú takmer synonymá aj svätý František Borgiáš je Bohu žiaľ iba pripomenienka aký boli a majú byť keby súčasný generál Jezuitov povedal pred svätým Františkom Xaverským že je pokrstený Budhista tak poslušnosť či nie tak mu tento skvelý Misionár lajsne … More
Peter(skala)
dobre svedectvo pre tých, čo striktne odmietaju jezuitov:

Istý veľmož zlých a pohoršlivých mravov hanobil rád Jezuitov. Pokorný sluha Boží František navštívil ho, padol pred nim na colená a prosil ho za odpustenie pre príčinu, ktorú mu rád poskytol, že ho hanobil. Táto pokora sluhu Božieho odzbrojila uroleného hriešnika, že stal sa počestným mužom a pokorným sluhom ukrižovaného … More
Peter(skala)
Veľmi dobrý príklad ako sa modliť, ked niekto milovaný umiera a aj odpovedať: "Kto som ja..."

Sotva usporiadal vojvodstvo svoje, onemocnela Františkovi milovaná zbožná manželka Eleonora. Jedného dňa kľačal František Borgias pred obrazom umučeného Spasiteľa a prosil skrúšene milostivého Boha, aby mu zachoval pri živote manželku, ktorá mu je najdrahším pokladom na svete. I zdalo za mu, … More
Peter(skala)
Niektorí dvoranovia zazlievali miestokráľovi Františkovi veľkú štedrotu oproti chudobným.


Keď to počul sluha Boží, riekol: «Keby som bol zmámil pre zábavu svoju ešte väčšie peniaze, nikto nezastavil by sa nad tým. Ale ja chcem byť radšej karhaným, že som si utiahol k vôli chudobným, než by som bol nechal v biede stenať trpiacich údov Kristových.»
Peter(skala)
Zatriasol sa celý a zvolal: «Kde sú tie purpurové ústa a kvetúce líca, skvelé oči, ktoré sme obdivovali pred niekoľkými dňami? Čo stalo sa z tej nádhernej krásy, ktorej korili sa všetci ľudia? O márnosť nad márnosti! Isabella, koruna i žezlo (berla) krášlily teba, kolenačky bola si obsluhovaná, na kynutie tvoje okom pohybovali sa tisíci poslušní smrteľníci, všetky možné pocty preukazovaly sa … More