Language
04:23:04
113
jozefbiega

Akcja Katolicka Legnica .100 - lecie odzyskania niepodległości Polski. Lubin 24.11.2018. Cały film.

Akcja Katolicka Legnica .100 - lecie odzyskania niepodległości Polski. Msza św. i konferencja. Lubin 24.11.2018. Cały film.