csk.news
4700

Generálny predstaviteľ sa modlil medzi budhistickými mníchmi

15. júla sa kontroverzný Generálny predstaviteľ rádu Jezuitov, Otec Arturo Sosam zúčastnil počas návštevy jezuitských komunít v Kambodži na kresťansko-budhistickej skupinovej rozprave a po prvý …
Libor Halik
Tento satanista je od r.2017 generálním představeným jezuitů. Ti kdo ho poslouchají, se stávají také satanisty. Papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let ničení Katolické církve satanem, právě před koncem vrcholí. Brzy přijde vysvobození, ale bude krvavé. Evropa bude zbrocena krví povražděných od jejích nepřátel dle předpovědi sv. Pia stigmatika a pak vysvobozena.
Sv.Prokop
Deuteronomium 31
16Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, ty ulehneš ke svým otcům a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje, opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.
www.biblenet.cz/b/Deut/31V onen den vzplane proti němu můj hněv. Opustím je a skryji před nimi svou tvář. Bude za pokrm svým nepřátelům a stihne ho mnohé zlo a soužení. V onen den řekne: ‚…More
Deuteronomium 31
16Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, ty ulehneš ke svým otcům a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje, opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.
www.biblenet.cz/b/Deut/31V onen den vzplane proti němu můj hněv. Opustím je a skryji před nimi svou tvář. Bude za pokrm svým nepřátelům a stihne ho mnohé zlo a soužení. V onen den řekne: ‚Zdali mě nestihlo toto zlo proto, že můj Bůh není uprostřed nás?‘
www.biblenet.cz/b/Deut/31A já onoho dne skryji nadobro svou tvář pro všechno to zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným bohům.
www.biblenet.cz/b/Deut/31Nyní si tedy napište tuto píseň. Uč jí syny Izraele, vlož jim ji do úst, aby byla tato píseň mým svědkem proti synům Izraele.
www.biblenet.cz/b/Deut/31Já ho totiž uvedu do té země, oplývající mlékem a medem, kterou jsem přísežně slíbil jeho otcům, ale on bude jíst, nasytí se a ztuční a obrátí se k jiným bohům. Jim budou sloužit, mne zneváží a mou smlouvu zruší.
www.biblenet.cz/b/Deut/31Až pak na něj dolehne mnohé zlo a soužení, bude tato píseň, jež neupadne v zapomenutí v ústech jeho potomstva, vypovídat proti němu jako svědek. Znám výtvory jeho mysli, vím , co udělá dnes, ještě dřív, než ho uvedu do země, kterou jsem mu přísežně slíbil.“
Libor Halik likes this.
ľubica
šááák ked pre Hlavu jezuitov je diabol len symbol....tak potom šup a sme s budhistami a všeljakými inými----- stami.... na koberčeku..... možno prídu na rad aj moslimovia.....
..... vid plesnivé ovocie II.VK!!!
ľubica