Language
1 6 369
Peter(skala)

6.12. životopis sv.Mikuláša

Životopis Mikuláš sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom Epifaniovi a Ioanne. V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob. …
miňocraft
Sväté myro so sarkofágu sv.Mikuláša sa nachádza aj v Ľutine,v kaplnke sv.Mikuláša.Na tomto mieste sa svätec zjavil vdove Zuzane Feketovej a na potvrdenie pravosti zjavenia jej dal ikonu,kňazi jej však nechceli uveriť a ikona zo zapečatenej truhlice zmizla a Zuzana ju prekvapeným kňazom priniesla znovu.Tí potom uverili a celú vec odovzdali na preskúmanie do Ríma a pápež potvrdil pravosť a Ľutina … More