Wspaniałe pogłoski: czy Franciszek wskaże komisarza jezuitów

Autor podpisujący się "Super Ex" pisze na Marco.Tosatti.it 25 sierpnia, że Watykan zamierza poddać jezuitów pod zarząd Komisarza Apostolskiego po tym, jak przełożony generalny kilka razy powtórzył, …
Jezuici to najlepszy przykład wrogiego przejęcia nazwanego przez A. Gramsciego "długim marszem przez instytucje". Cała wierchuszka tego niegdyś wspaniałego zakonu to heretycy, agnostycy, wrogowie wysłani jako V kolumna. Poprzedni przełożeni nie byli lepsi. Vide Pedro Arupe