tr.news
44

Acımasızlık: Peder Stefano Manelli 85 Yaşında Görevden Alındı

1 Şubat’ta, Pak Meryem Fransiskenleri kurucusu Peder Stefano Manelli, Manelli’nin Fransiskenlerini 2015’ten bu yana Vatikan komiseri olan yöneten Salezyen Peder Sabino Ardito tarafından papazlık …