06:35
Engel44
1125.3K

O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości ks. Pawlukiewicz

Zrodlo -..httpwww.youtube.comwatchv=ZPEewGjCLsk
mkatana
Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
tahamata
Nie można nikogo bronić kamieniami. Tak faryzeusze "bronili" swoich religijnych wymysłów. Obaczymy co będzie dalej... Powodzenia.
tahamata
fr.parvus — 2012-10-24 12:10:29:
Ale prawdziwie kochający Boga Katolik nigdy nie będzie narzucał wiary innym, ale uczyni wszystko, nawet odda swoje życie, aby innych przyprowadzić do Chrystusa..
Ale taki Katolik zawsze będzie apostołował z wielkim taktem, kulturą, łagodnością, uśmiechem, z wyczuciem tego, na co może sobie pozwolić wobec danej osoby..po prostu z wielką miłością i dobrocią - …More
fr.parvus — 2012-10-24 12:10:29:
Ale prawdziwie kochający Boga Katolik nigdy nie będzie narzucał wiary innym, ale uczyni wszystko, nawet odda swoje życie, aby innych przyprowadzić do Chrystusa..
Ale taki Katolik zawsze będzie apostołował z wielkim taktem, kulturą, łagodnością, uśmiechem, z wyczuciem tego, na co może sobie pozwolić wobec danej osoby..po prostu z wielką miłością i dobrocią - będzie przede wszystkim apostołował własnym świadectwem życia, gdyż "słowa pouczają, a przykłady pociągają"...
-----------------------------------------------------------

Zatem pański dorobek na tym portalu fr.parvus wskazuje, że nie jest pan "prawdziwie kochającym Boga Katolikiem". Proszę się nie obrażać, ale nazywam rzeczy po imieniu. No chyba, że nastąpiła jakaś piorunująca zmiana, której jeszcze nie odnotowałem.
Engel44
chyba to co opisujesz nie jest tzw.fanatyzmem,okresleniem, jakiego uzywa sie dosc powszechnie, wobec ludzi religijnych- ale jest terroryzmem pod plaszczem religii...
Engel44
dedykuje tym, ktorzy pisza o fanatyzmie....
Sacerdos Hyacinthus: Nie umniejszać czci Boga!

„Itaque, fratres, state et tenete traditiones”
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji”
(2 Tes 2, 15)


Czasy pomieszania powszechnego.

Katolicy, którzy pozostają wierni Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.

Katolicy, któr…More
Sacerdos Hyacinthus: Nie umniejszać czci Boga!

„Itaque, fratres, state et tenete traditiones”
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji”
(2 Tes 2, 15)


Czasy pomieszania powszechnego.

Katolicy, którzy pozostają wierni Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy z podniesioną głową stawiają klarowny, rozumny i odważny opór tendencjom protestantyzującym, talmudyzującym i masonizującym w Kościele, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy pozostają wierni katolickiej liturgii celebrowanej przez wieki ad maiorem Dei gloriam, są określani przez niektóre wpływowe środowiskajako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy w posłuszeństwie naszemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI pozostają wierni tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania na polskiej ziemi Komunii Świętej w postawie klęczącej, są określani przez niektóre wpływowe środowiskajako grupa schizmatycka.

„Vos igitur, dilecti, praescientes custodite, ne iniquorum errore simul abducti excidatis a propria firmitate”

„Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku” (2 P 3, 17).

Liturgia (lex orandi) jest wyrazem wiary (lex credendi), jest najszlachetniejszym jej wyrazem, jest aktem kultu, uwielbienia, czci skierowanym ku Bogu w Trójcy Jedynemu. Dlatego wymaga najwyższej troski o godne jej celebrowanie. Wymaga także przerwania egoistycznej obręczy antropocentryzmu: trzeba się sercem pokornym i ochotnym wychylić w kierunku Pana Boga – Jemu oddać cześć!

Modlitwa indywidualna jest ważna i nieodzowna, modlitwa wspólnotowa jest ważna i nieodzowna, ale najdoskonalsza i najważniejsza jest liturgia Kościoła. Modlitwa liturgiczna to głos Oblubienicy rozmawiającej z Oblubieńcem. „Modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym uwielbieniem, jakie wznieść się może z ziemi do Boga. Cokolwiek ją umniejszy jest złem społecznym, a całkowite jej zniesienie jest największą karą, jaką Bóg grozi miastom”.

Problem umniejszenia kultu, umniejszenia czci wobec Pana Boga jest dzisiaj bluźnierczą antropocentryczną deformacją realizowaną beż żenady w wielu wpływowych środowiskach, w których człowiek rozsiadł się bezczelnie w świątyni Pańskiej.

Oto tekst warty wnikliwej lektury. Niektóre sformułowania podkreślam.

Z pism Hadriana, kanonika regularnego Niepokalanego Poczęcia
(La Sainte Liturgie, præface XIII-XIV, Paris 1909)

Modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym hołdem, jaki możemy oddać Bogu

„Jakimi słowami wyrazić wzniosłość modlitwy liturgicznej? Bóg stworzył serce człowieka, aby napełnić je swoją miłością. Bóg mówi do serca człowieka i słucha jego głosu.

W obcowaniu z Bogiem są jakby trzy stopnie. Zdarza się, że człowiek jest sam, i wtedy występuje modlitwa prywatna, o której powiedziano: «Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie». Kiedy indziej kilku zbiera się na modlitwie: «Gdzie bowiem jest dwu albo trzech w imię moje, tam i ja jestem pośród nich». Nic tak nie rozpowszechniło się wśród chrześcijan jak pobożne bractwa i wspólnoty, których celem jest modlitwa.
Jeśli modlitwa jednego tylko dziecka Bożego jest tak potężna i «jeśli – jak mówi św. Ignacy z Antiochii – modlitwa dwu lub trzech i modlitwa całej wspólnoty, podejmowana tylko z jej woli i pobożności, taką posiada moc – to co powiedzieć o modlitwie całego Kościoła», to znaczy, kiedy zanosi błaganie Oblubienica samego Chrystusa.

Modlitwa liturgiczna jest taką właśnie modlitwą Kościoła;jest to głos Oblubienicy rozmawiającej z Oblubieńcem. Stąd też płynie jej ukryta siła, dzięki której jest ona już tu na ziemi początkiem tego jedynego zajęcia, jakiemu oddają się wybrani. Dlatego modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym uwielbieniem, jakie wznieść się może z ziemi do Boga. Cokolwiek ją umniejszy jest złem społecznym, a całkowite jej zniesienie jest największą karą, jaką Bóg grozi miastom: «Usunę od nich głos Oblubieńca i głos Oblubienicy», to znaczy rozmowę pomiędzy Jezusem Chrystusem i Kościołem.

Nasi przodkowie dobrze to rozumieli i radowali się wielce słysząc i widząc chóry księży i zakonników, ożywiające kościoły śpiewem psalmów we dnie i w nocy. Nie uważali ich życia za nieużyteczne dla świata!
Stare przepisy prawa nie pozwalały uroczyście konsekrować jakiegoś miejsca, jeśli nie była w nim zapewniona ustawiczna służba Boża.Gdy lud oddawał się codziennej pracy, czuł się wzmocniony i pocieszony nieprzerwaną modlitwą Kościoła, który trwał na czuwaniu i wstawiał się za swoimi dziećmi. Święta liturgia przybiera wszystkie znamiona samego Kościoła. Swą starożytnością wskazuje na czasy Apostołów; w istocie swej jest jedna i podobnie jak suknia królewska nie dopuszcza różnic, chyba że chodzi o ozdoby i – nazwijmy to tak – perły złociste hafty, dodające jej splendoru; jest też powszechna, dosięga wszystkich miejsc i czasów; i wreszcie – jest święta samą świętością Ducha Bożego, który ożywia ją wewnętrznie i – mówiąc przez święte Pisma i świętą tradycję – buduje osnowę świętych jej słów”.

Cenny i ważny tekst. Katolicki. Pouczający i mobilizujący do celebrowania katolickiej niezmutowanej liturgii ad maiorem Dei gloriam.

- - -

źródło: LINK
"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". /Łk 12, 51-53/

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla …
More
"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". /Łk 12, 51-53/

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. /Mt 5,10-12/
5 more comments from Króluj nam Chryste !
Komu przeszkadzał krzyż?!

Komu zatem przeszkadzało w Polsce, od wielu lat używane oznakowanie "krzyżem"?

W połowie stycznia br. niektóre media "półgębkiem" podały, że Izrael zażądał od "Czerwonego Krzyża" wprowadzenia nowego, obojętnego religijnie emblematu, gdyż dotychczas obowiązujący czerwony krzyż ma znaczenie religijne.

"Czerwony półksiężyc", to ponoć nowe logo Czerwonego Krzyża obowiąz…More
Komu przeszkadzał krzyż?!

Komu zatem przeszkadzało w Polsce, od wielu lat używane oznakowanie "krzyżem"?

W połowie stycznia br. niektóre media "półgębkiem" podały, że Izrael zażądał od "Czerwonego Krzyża" wprowadzenia nowego, obojętnego religijnie emblematu, gdyż dotychczas obowiązujący czerwony krzyż ma znaczenie religijne.

"Czerwony półksiężyc", to ponoć nowe logo Czerwonego Krzyża obowiązujące od 14 stycznia 2007 roku?

Oficjalny komunikat Czerwonego Krzyża próbował wyjaśniać, że "dzięki temu organizacja może rozszerzyć swoją działalność i pomóc potrzebującym na całym świecie"?

Co za przedziwne i przewrotne tłumaczenie! Czyli oznakowanie "krzyżem" było przeszkodą do "niesienia pomocy na całym świecie"? Ponoć wprowadzenie nowego znaku to był warunek, dzięki któremu izraelska organizacja humanitarna "Magen David Adom" (MDA) zechce dopiero pracować pod auspicjami Czerwonego Krzyża?


Jest to bardzo smutne, przykre i dotykające nas Katolików i wierzących Polaków. Bo krzyż chrześcijański, krzyż naszego Zbawiciela to znak, który szczerze, otwarcie i zawsze bardzo realistycznie obrazuje prawdę o naszym życiu.

Co jeszcze będziemy musieli zmienić i wyrzucić z naszej polskiej codzienności w wolnej Rzeczypospolitej, aby podporządkować się kolejnym i ciągle nowym żądaniom tzw. "międzynarodowych organizacji"?

Czy w wolnej Polsce - mocno wierzymy, że taka powstanie (a tzw. III RP odejdzie?) - sami w końcu u siebie będziemy mogli decydować, jakie symbole, jakie znaki i wartości mają nam towarzyszyć w naszym życiu narodowym, religijnym i społecznym?
STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI - uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)

DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..

JAKO KATOLIK SŁUCHAM …
More
STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI - uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)

DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..

JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I NIE DAM SIĘ PROWADZIĆ BŁĄDZĄCYM PASTERZOM.. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH I DBAJĄCY O SWOJE ZBAWIENIE NIE POSZEDŁBY PRZECIEŻ ZA JUDASZEM, PRAWDA ?


PO OWOCACH ICH POZNACIE..

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:


w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,

www.scribd.com/…/K%C4%85kol-rodz…


Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijną manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.

3.
Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.

4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.

5.
Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.

6. Celem masonerii w sianiu rewolucji na wszystkich obszarach globu jest ustanowienie republiki uniwersalnej, opartej na buncie przeciwko Boskiemu zwierzchnictwu, zniszczeniu wolności i przywilejów lokalnych, obalenie granic i podkopanie uczuć patriotycznych, które poza miłością do Boga inspirowały rodzaj ludzki do jego najpiękniejszych działań, najszlachetniejszych ofiar i najbardziej heroicznych wyrzeczeń.

7.
Wolnomularstwo prowadzi swoją walkę przeciwko Kościołowi wprowadzając w społeczeństwach chrześcijańskich prawodawstwo antychrześcijańskie.

8. Wolnomularstwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za nowoczesny socjalizm, ponieważ zastąpiło ideał chrześcijański szczęścia społecznego swoim własnym ideałem, a także hierarchię społeczną chrześcijańską rządzoną przez sprawiedliwość i łagodzoną przez miłosierdzie domaganiem się równości wszystkich ludzi. Każąc ludziom zapomnieć o życiu przyszłym, gdzie każdy otrzyma nagrodę według swych zasług, naucza, że szczęście polega jedynie na dobrach materialnych tutaj na ziemi, a każdy ma rygorystyczne prawo do równego udziału w takim szczęściu.

9.
Filantropia masońska przeciwna miłosierdziu chrześcijańskiemu, będąc miłością czysto naturalną jednych ludzi wobec drugich, nie może służyć jako więź ludzkości z Bogiem i ponadto ta filantropia jest praktykowana tylko wobec samych wolnomularzy i bardzo często w celu rozkładania społeczeństwa.

10. Wolnomularstwo, żeby zdeprawować stosunki rodzinne usiłuje zdeprawować kobietę i nie tylko stara się zawsze, gdy tylko może, aby kobiety wstępowały do lóż, lecz także jest inspiratorką ruchu nazywanego feminizmem albo ruchem emancypacji kobiet, ukierunkowanego na zakłócenie ładu rodzinnego przez nieokreślone pragnienie reformy całkowicie niewykonalnej.

11.
Aby przyzwyczaić ludzi obywać się bez Kościoła w życiu publicznym sekta stara się zakazać uroczystości religijnych i dni poświęconych uświęceniu duszy i odpoczynkowi ciała, zastępując je przez święta całkowicie świeckie."

Niech Pan Bóg Wszechmogący da siły Kościołowi w WALCE ze ZŁEM.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Urząd Nauczycielski Kościoła

85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa , to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu.


Najważniejsze podkreśliłem kolor…More
Cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Urząd Nauczycielski Kościoła

85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa , to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu.


Najważniejsze podkreśliłem kolorem czerwonym - wyjaśniam czerwony to taki kolor, powodujący np, ze samochody mając taki kolor światła stają, a piesi nie przechodzą przez przejście.

Odnośnie wyrażenia "biskupom w komunii" wyjaśniam, że nie chodzi o biskupów zapisujących się do partii komunistycznej /marksistowsko - leninowskiej/.

W komunii z Biskupem Rzymu oznacza w zgodności z Papieżem, czyli z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, którego Papież jest najwyższym reprezentantem..

Jeżeli masoneria jest JEDNOZNACZNIE POTĘPIONA przez Urząd Nauczycielski Kościoła, to każdy katolik czy to pasterz czy wierny, przynależąc do niej SAM AUTOMATYCZNIE Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO SIĘ WYKLUCZA..


TAKICH PASTERZY NIE WOLNO SŁUCHAĆ.. TRZEBA SZUKAĆ PASTERZY BĘDĄCYCH W KOMUNII Z PAPIEŻEM I ICH SŁUCHAĆ.
KIEDY BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU - WSZYSTKO JEST NA SWOIM MIEJSCU !!
Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia:

rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii.


Intronizacja jest odpowiedzią na detronizację Jezusa dokonaną w Europie w myśl haseł: „cuius regio eius religio…More
Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia:

rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii.


Intronizacja jest odpowiedzią na detronizację Jezusa dokonaną w Europie w myśl haseł: „cuius regio eius religio” oraz „quo principia placuit iuris hebet vigorem”.

Władca narzuca swoją wiarę lub ideologię poddanym; to, co władca (indywidualny lub zbiorowy) uważa za słuszne i korzystne, ma moc prawa.

Oba te nieludzkie i bezbożne hasła prowadziły do odmowy podporządkowania kryteriom moralnym i obiektywnej prawdzie spraw publicznych, a także w jakimś stopniu prywatnych, bo tego co prywatne od tego co społeczne i publiczne oddzielić się nie da.

Czy źródłem prawdy i prawa jest człowiek czy Bóg? Oto jest kluczowe pytanie, na które odpowiedź prowadzi do zgody na intronizację Jezusa albo do sprzeciwu wobec niej.


Ojciec Św. Pius XI w encyklice „Quas primas” z roku 1925 ustanowił święto Chrystusa Króla i wyjaśnił sens, istotę intronizacji.

Przesłanie Jezusa z lat 30-tych XX wieku skierowane do sługi Bożej Rozalii Celakówny i do Polski potwierdza naukę społeczną Kościoła zawartą w encyklikach Leona XIII i Piusa XI i wskazuje formę intronizacji jako aktu obu władz w państwie: kościelnej i politycznej.

Dlatego intronizacja Jezusa na Króla państw i narodów nie jest sprzeczna ani z Pismem Świętym, ani z tradycją Kościoła.
Engel44
nevada60
Giovanni - zmień spowiednika po przesłuchaniu powyższego filmu!
Engel44
watro sobie przepomniec...
Engel44
Toja -a czy ty wiesz, ze popelniles przestepstwo internetowe -kopjujac z innego portalu czyjas korespondencje i wkleiles tutaj? Mam nadzieje, ze Redakcja zareaguje!A jak widze, inni to bez skrupulow powielaja na tym portalu.
Engel44
+ + +
O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości - ks. Pawlukiewicz
+ + +
WSZYSTKO DLA JEZUSA CHRYSTUSA - CZY TO FANATYZM ? POSŁUCHAJ KS. PAWLUKIEWICZA !
One more comment from + + +
+ + +
Cały czas aktualne..
jerzy1
" Biada wam groby popielate i węże jadowite .
+ + +
siostromario dlaczego kłamiesz w sprawie CUDOWNEGO MEDALIKA ?

,,Dwanaście gwiazd z Medalika może odnosić się do apokaliptycznej Niewiasty z Ap 3 i do tajemnicy Wniebowzięcia lub jako symbol Kościoła. Nigdzie w objawieniach danych św. Katarzynie, nie było mowy o 12 gwiazdach – dodał je z własnej inicjatywy jubiler Vachette, odpowiedzialny za produkcję pierwszej partii medalików.Prawdopodob…More
siostromario dlaczego kłamiesz w sprawie CUDOWNEGO MEDALIKA ?

,,Dwanaście gwiazd z Medalika może odnosić się do apokaliptycznej Niewiasty z Ap 3 i do tajemnicy Wniebowzięcia lub jako symbol Kościoła. Nigdzie w objawieniach danych św. Katarzynie, nie było mowy o 12 gwiazdach – dodał je z własnej inicjatywy jubiler Vachette, odpowiedzialny za produkcję pierwszej partii medalików.Prawdopodobnie dokonał on przesunięcia motywu gwiazd z awersu Medalika (gwiazdy wokół głowy Maryi),,.

Masoneria zawsze znajdzie sposób, żeby dobre dzieło pokalać.. W dzisiejszych czasach, symbolika masońska jest używana do oznaczania prawie wszystkiego... Pięcioramienna gwiazda - symbol demona (nie chcę pisać imienia jego parszywego), użyta została jako symbol KOMUNIZMU i nie przypadkiem przyniósł on miliony ofiar na całym świecie. Matka Boża ostrzegała w Fatimie. Nieświadomość ludzka, często niestety ignorancja nie pozwala dostrzegać symboli diabelskich na towarach produkowanych masowo, logach firm, czy przenikaniu do tzw. POPKULTURY(antykultury).
Jędrek
siostro mario nie wiesz że całą oprawe przy trumnie sprawowali juz zdrajcy -moderniści ??? jak mozna łatwo takim jak ty sprac mózg !
siostramaria
Udowodnione Kłamstwo Ks Natanka o cudownym medaliku
Herezja ks Natanka
www.youtube.com/watch
Prawdziwy Medalik
www.marypages.com/LaboureN_small.jpg
Engel44
pewna siostraM, gorliwosc w religii i czci dl Pana Boga okresla jako herezje i klamstwo, uwaza na dodatek, ze to udowodnione???? Moze niech poslucha powyzszego kazania?
Jędrek
Engel44
amoreloo
ok Dobranoc
Engel44
ale objecaj, ze jutro..bo to ciekawe...
amoreloo
Nie będę opowiadał,bo nie usniesz
Engel44
teraz mi sie przysni..i cos ty narobil...
Engel44
no cos ty.. z wrazenia spac nie pojde..a duzy ten sloik?
amoreloo
Jednego w słoiku trzymam
Engel44
nie mysl o takich rzeczach przed snem.. a tak, co do twoich kontaktow z marsjanami, jak pisales- -to oni sa zieloni? I maja takie duze oczy? opowiesz mi jutro..bo dzis juz mi sie oczy kleja.. pa.
amoreloo
wpisz w google giorgio bongiovanni On ma stygmaty ,a mówi ,ze jest reinkarnacja
Bóg dopuscil do tego ,że szatan go zwiódl chodz ma stygmaty
amoreloo
Ja dużo przeszłem w zyciu tzn duchowo duzo przeszłem i wiem ,gdzie jest prawda ,a gdzie fałsz
Engel44
zazdroscisz jej? Skoro Vicka , Chorwatka moze, to ona, Polka nie? A co Polacy sa gorsi?
teraz naprawde juz, pa
amoreloo
Nie chcę tam jechac ,bo i po co bo nie wierze w to ze ta cała Agnieszka widzi Pana JEZUSA
Engel44
idz juz spac..no.. pacierz i do lozka... dobrano
Engel44
razem z toba.
amoreloo
To pojedz tam
Engel44
dobranoc amorkuello..snij pieknie, jak slicznie jest w Grzechyni..
amoreloo
to był żart
Engel44
o nie..ja kocham tylko Pana Boga i moja rodzine..no a potem miloscia boza innych ludzi..wiec musze i ciebie.(choc z trudem).ale to nie zakochnie..a chcialbys..
amoreloo
Chyba Ty sie we mnie zakochalas
Engel44
no moze...ale wy tak na zmiane nadajecie ..
amoreloo
Pomyliło Ci sie kimś innym ,.bo ja o NIą nie pytam ,Tylko stwierdzam fakt