Language
29
lt.news

Naujas plyšys tarp Maskvos ir Konstantinopolio

Rusijos stačiatikių Bažnyčios Šventasis Sinodas rugsėjo 12-ąją nusprendė liturgijoje nebeminėti Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus. Taip pat bus nutrauktos visos pamaldos su Konstantinopolio …