Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 2. júla 2019

Viera povyšuje bolesť a trápenie Poselství ze zjevení pro Mirjanu Dragičevič - Soldovú 02.07.2019 12:34 „Drahé děti, podle vůle milosrdného Otce jsem vám dávala a ještě vám budu dávat zjevná znamení …
Zedad
@Ladislav Bajza nelze tu podsouvat, že bohové a bůžci jsou totožní s Hospodinem
Zedad
Ladislav Bajza
tu máš vysvětleno, co je to ekumenismus. Pleteš si to s mezináboženským setkáním.
cs.wikipedia.org/wiki/Ekumenismus
cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1bo%C…
Zedad
Theodorá-Máriá
Ale no tak, je velký rozdíl mezi Hospodinem, živým Bohem a pohanskými bohy a bůžky.
Zedad-tu máš vysvětleno, co je to ekumenismus. www.youtube.com/watch
Laďo, ten dotaz byl níže od tebe inspirující. Ale text pokračuje a mne třeba zarazilo co následovalo o zázračných zážitcích.... Prostě mi to nějak nesedlo... Pak ale následovalo vysvětlování co je to víra .... a že obsahuje bolest a trápení... současně tam je vedení k poslušnosti a ne svévoli - viz. pastýři... Jak vzorově neposlušný individualista mne to vede k přemýšlení :) Takže i co je to …More
Laďo, ten dotaz byl níže od tebe inspirující. Ale text pokračuje a mne třeba zarazilo co následovalo o zázračných zážitcích.... Prostě mi to nějak nesedlo... Pak ale následovalo vysvětlování co je to víra .... a že obsahuje bolest a trápení... současně tam je vedení k poslušnosti a ne svévoli - viz. pastýři... Jak vzorově neposlušný individualista mne to vede k přemýšlení :) Takže i co je to víra je vcelku slušně vysvětleno, nemám s tím problém... Co ty?
-------------------------------------------------
„Drahé děti, podle vůle milosrdného Otce jsem vám dávala a ještě vám budu dávat zjevná znamení svojí mateřské přítomnosti. Děti moje, to je mateřské přání pro uzdravení duší. To je přání, aby každé moje dítě mělo pravou víru, aby zažilo zázračné zážitky napájejíc se z pramene slov mého Syna – slov života. Děti moje, světlo víry můj Syn svojí láskou a obětí přinesl na svět a ukázal vám cestu víry. Protože, děti moje, víra vyvyšuje bolest a trápení. Pravá víra činí modlitbu citlivější, koná skutky milosrdenství – nějaký rozhovor, nějaký milodar. Ty moje děti, které mají víru – pravou víru – jsou přese všechno šťastné, protože žijí počátek nebeského štěstí na zemi. Proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste daly příklad pravé víry, abyste přinášely světlo tam, kde je tma, abyste žily mého Syna. Děti moje, jako Matka vám říkám, nemůžete jít cestou víry a následovat mého Syna bez svých pastýřů. Modlete se, aby měli sílu a lásku vodit vás. Ať vaše modlitby jsou stále s nimi. Děkuji vám!“
Je takou vierou aj ekumenizmus?
Laďo, ekumenizmus správně chápaný a správně žitý není strašidlem. Podobně není strašidlem kropenka, ba ani stopadesátikilový zpovědník :) Křesťané mají jednoho Pána, kterého ctí, vzývají a modlí se k Němu. Ježíše Krista. Na mnohém se můžeme shodnout, ale je pravda že s Východem se neshodneme ani na datu Vánoc či Velikonoc ... Ale to není tak podstatné.... domnívám se... To podstatné nejsou jizvy,…More
Laďo, ekumenizmus správně chápaný a správně žitý není strašidlem. Podobně není strašidlem kropenka, ba ani stopadesátikilový zpovědník :) Křesťané mají jednoho Pána, kterého ctí, vzývají a modlí se k Němu. Ježíše Krista. Na mnohém se můžeme shodnout, ale je pravda že s Východem se neshodneme ani na datu Vánoc či Velikonoc ... Ale to není tak podstatné.... domnívám se... To podstatné nejsou jizvy, rozdíly, ale společná řeč k Jednomu Pánu, Stvořiteli Nebe i Země. Nehodlám tě poučovat, máš jistě svůj záměr proč nějak píšeš, ale chci abys to věděl.... Ekumenizmus není strašidlo. Zde vidíš například něco co jistě není odpudivé www.taize.fr/cs a naopak bratr Roger zaplatil životem ... Jistě chápeš, že nožem se do krku lidé nebodají... www.christnet.eu/…/bratr_vsech_kre…
Chápeš také, že se tak hnusně kněží nezabíjejí, že? Kopání, mlácení do hlavy, bodání do krku - farář Kubíček... www.idnes.cz/…/story-o-vrazde-…
O knězi Toufarovi a hnusných lidech co jej připravili o život škoda psát...: www.svoboda.info/…/pred-115-lety-s…
Ano, římskokatolická církev má své mučedníky a světce. Často je nevidíme.... Jsou to mnohdy lidé velmi otevření a originální. Včera byla známá třeba zde v Neratově a působí tam P. Suchár - borec! www.idnes.cz/…/rozhovor-farar-…

I zde jsou borci a o život je připraví zase sekera v hlavě... Ano, to jsou mužové Boží....
www.ikarmel.cz/produkt/alexandr-men

++++++++++++++++++++++++++++++++
Zedad
Kallistratos to je spíš rovina politická, že křesťan má mít úctu k jinému křesťanovi a nemáme vést bratrovražedné boje.
Když někoho zabije úchyl, vrah a nebo obyčejný hajzl za to, že dotyčný koná dobro není to jen nešťastná náhoda, politika, předsudky nemoudrého a nebo statistika. Je to bolest a hořkost, je to krev a smutek... Je to víra i naděje, skrytá za oponou naší duše, která nám leckdy umožní pochopit ale to nejpodstatnější. A to, že konání dobra a snahy o pokoj a mír mnohdy narážejí na ďáblovy pluhy.... …More
Když někoho zabije úchyl, vrah a nebo obyčejný hajzl za to, že dotyčný koná dobro není to jen nešťastná náhoda, politika, předsudky nemoudrého a nebo statistika. Je to bolest a hořkost, je to krev a smutek... Je to víra i naděje, skrytá za oponou naší duše, která nám leckdy umožní pochopit ale to nejpodstatnější. A to, že konání dobra a snahy o pokoj a mír mnohdy narážejí na ďáblovy pluhy.... Pokojný den přeji.
Vy im to tu motáte ,ako globalisti s tým dobrým islamom :)
Nie je dobrý a zlý ekumenizmus rovnako,ako nie je dobrý a zlý islám :) Ekumenizmus je diablov podvod ,ktorý od jeho počiatkov podporovali všetky diablove spolky. Medzi prvými podporovateľmi bola spoločnosť satanistky Blavatskej :)
ekumenizmus ,ktorý reprezentoval "svätý" Ján Pavol II bol ten správne chápaný?
Ak je svätý ,tak potom toto je ten správny ekumenizmus : www.youtube.com/watch
Zedad
Ladislav Bajza
spíš je to politický akt a vůle, aby lidé žili v míru a přestala zvěrstva. No a pokud píšeš o ekumenismu, tak ten ekumenismus je pouze mezi křesťany a ne mezi lidmi, kteří slouží bohům a bůžkům. No a dáma Blavatská k tomu nepatří. Podporovat můžeš i Kima, když na to přijde.
Zedad,ale Wojtyla praktizoval medzináboženský ekumenizmus,který slouží bohum a búžkum a nie medzikresťanský. To ti ušlo,alebo to nevidíš?
Pobozkal by náš jediný Spasiteľ Ježíš Kristus knihu, ktorej sa píše, že nie je Syn Boží a že nebol ukrižovaný, len preto, aby sa zapáčil pohanom?
Slúžil by niektorý z apoštolov spoločnú modloslužbu s pohanmi, pri ktorej by odstránili a pozakrývali kríže v …
More
Zedad,ale Wojtyla praktizoval medzináboženský ekumenizmus,který slouží bohum a búžkum a nie medzikresťanský. To ti ušlo,alebo to nevidíš?
Pobozkal by náš jediný Spasiteľ Ježíš Kristus knihu, ktorej sa píše, že nie je Syn Boží a že nebol ukrižovaný, len preto, aby sa zapáčil pohanom?
Slúžil by niektorý z apoštolov spoločnú modloslužbu s pohanmi, pri ktorej by odstránili a pozakrývali kríže v chráme kde by bola na oltári socha Budhu, alebo iná modla?
Blahoželal by Kristus k ich pohanským sviatkom?
Nie?
Zedad
Ladislav Bajza
Ekumenismu není mezináboženské setkání. Spojuješ si .
Mezináboženské setkání to je setkání učedníků Pána Ježíše s těmi, kteří se opírají o bohy a bůžky.
Zedad- mezináboženské setkání s modloslužebníkmi ,ktorého cieľom nie je priviesť ich z tmy k svetlu ,ale prejavenie úcty ich falošným náboženstvám je ekumenizmus v praxi. Tak nejak ako ty bránil pravde a hájil diablove podvody aj Barjezu. Máš toho istého ducha.
Zedad
@Ladislav Bajza a ty hádky mezi křesťany, tak to si tu sami zveme islámského boha!
Ale no tak, islámský bůh neexistuje, stejně jako neexistuje Quetzalcoatl, ale zajisté existuje Kiči Manitu :)
Zedad
@Kallistratos Hospodin je Bůh vznešený a není pánem v islámu. On je stvořitelem všech lidí.
Zedad- to by ti nemalo vadiť,veď Alláh je už vašim spoločným "bohom". www.idnes.cz/…/vanocni-smireni…
Znovu zopakuji Zedade: Islámský bůh neexistuje, stejně jako neexistuje Quetzalcoatl, ale zajisté existuje Kiči Manitu :)
Zedad
@Kallistratos nejsou bohové a bůžci?
Zedad
Zedad- never Kallistrátosovi ,že islamský búh Alláh neexistuje. Kallistrátos to predsa nemôže vedieť lepšie ako kardinál Vlk a klér RKC! Kallistrátos je neposlušný vašim pastierom.Na takých pozor :)
Laďo, je mi líto, ale nechceš naslouchat a ani číst... Opakovat se už nebudu.
Zedad
Ladislav Bajza takže až bude tvůj poslední soud na věčnosti, tak se budeš ohánět tím, co ten kardinál Vlk a další? No a co ty? Neříkám, že ti někdo nemůže dávat špatný příklad a dáváme ho jistě skrze své hříchy všichni, no ale ty jdeš na věčnost sám za sebe!
Zedad - a vy idete na večnosť v organizácii ,ktorá hlása takéto nezmysly,že Aláh je spoločným "bohom" kresťanov ,mohamedánov a židov. Je to učením celej pokoncilove RKC a nie len nejakých jednotlivcou ,viď Nostra aetáte ,kde je to čierne na bielom.
To na tom súde povieš,že ty si síce bol v takejto organizácii a pomáhal jej šíriť takéto učenie ,ale na súd si už prišiel sám za seba? :)
Zedad
Ladislav Bajza
sám za sebe jednou budeš vydávat počet před Hospodinem, a to samé i já.
Všechny lidi stvořil Hospodin, no a Alláh není Hospodin.
Možná je vhodné pohovořit o tom, že každý večer si máme zpytovat své svědomí a prosit Boha o odpuštění hříchů.
"To je přání, aby každé moje dítě mělo pravou víru," ako vieru má na mysli pôvodca tohto "varovania? Tú akruálnu v RKC,ekumenizmus ? Nemohli by to "vizionárky " zistiť?
Ládo, pozor na ruhanie... to sa prejavuje, ked človek sa "obuje" do zjavení a posolstiev z Neba.

Boli takí, čo si hovorili silne veriaci ako Pavol z Tarzu, ale až ked spadol z koňa, tak až potom skutočne veril...

... a boli aj takí, čo bojovali proti lurdským zjaveniam, ažv v Lurdoch sa obratili.

... dalo by sa vela hovoriť o takých... ale okrem toho si treba uvedomiť, že kým sa obratili, …More
Ládo, pozor na ruhanie... to sa prejavuje, ked človek sa "obuje" do zjavení a posolstiev z Neba.

Boli takí, čo si hovorili silne veriaci ako Pavol z Tarzu, ale až ked spadol z koňa, tak až potom skutočne veril...

... a boli aj takí, čo bojovali proti lurdským zjaveniam, ažv v Lurdoch sa obratili.

... dalo by sa vela hovoriť o takých... ale okrem toho si treba uvedomiť, že kým sa obratili, vela škaredeho povedali na adresu zjavení Svätých
Dnes ,keď Vatikán a s ním celá RKC hlása namiesto evanjelia slobodomurársky ekumenizmus je to legitímna otázka na tieto vizionárky. Veď ani nikto z vás ,ktorí to tu šírite nevie ,ktorú vieru majú na mysli :) :) :)
Nemohli by to "vizionárky " zistiť?


"zostup z kríža ..." - porovnaj (Mt 27,41)
"prorokuj ...."
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali…
More
Nemohli by to "vizionárky " zistiť?


"zostup z kríža ..." - porovnaj (Mt 27,41)
"prorokuj ...."
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

61 a hovorili: "Tento povedal: "Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť."

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!"

63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."

64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

66 Čo na to poviete?" Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali

68 a hovorili: "Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!"
...ale Ládo, tolké roky je s nami Kralovna Pokoja a nevieš ?

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli…
More
...ale Ládo, tolké roky je s nami Kralovna Pokoja a nevieš ?

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

61 a hovorili:

"Tento povedal: "Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť."

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!"

63 Ale Ježiš mlčal.

Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."

64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

66 Čo na to poviete?"

Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali

68 a hovorili:

"Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!"
Peter(skala) likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Zedad- "Boh je Duch,preto sa mu musíme klaňať v duchu a pravde". Tieto zbožné výkriky vám nepomôžu ,keď si sami zatvárate oči a uši pred pravdou.
Zedad
@Ladislav Bajza nemáš důvod k zacpáváni uší!
Potom prečo to robíte?