vi.news
37

Bạn bè của Francis đam mê thuyết âm mưu

Nhà viết tiểu sử của Giáo hoàng Francis, Austen Ivereigh, nói với LaTercera.com (ngày 10 tháng 8) rằng một người được cho là "chống lại" Giáo hoàng Francis bao gồm "các hồng y khác nhau", những …