Không có "Vấn đề đồng tính" trong Giáo hội - Hồng Y Sarah

Đức Hồng Y Robert Sarah đã cảnh báo về việc không rơi vào cái bẫy của những kẻ thao túng đồng tính, "Không có vấn đề đồng tính luyến ái nào trong Giáo hội." Trao đổi với LaNef.net (29 tháng 3), ông …