Language
28
vi.news

Đặc phái viên mà giáo hội Anh giáo phái đến Vatican không tin vào sự phục sinh

Tuần trước, John Shepherd được bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời của Trung tâm Anh giáo ở Rome. Ông sẽ đóng vai trò là đại sứ thực tế cho Giáo hội Justin Welby, của nước Anh và các nhà thờ Anh giáo …