"Proszę, byście błagali Mojego drogiego Syna o pokój, aby osłabił wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, którzy powodują grozę u innych. Gdy przez Moc Boga zostanie na ziemię wylany pokój, da on wam wgląd w to, jak należy się wzajemnie traktować z miłością i szacunkiem, bez względu na różnice pomiędzy wami."
ŚW.FILOMENA likes this.