«Toteż OBYDWOJE należy z RÓWNYM uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć...»

Katechizm Kościoła Katolickiego II. Relacja między Tradycją i Pismem świętym Wspólne źródło... 80 Tradycja święta i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego …
Thoma and one more user like this.
Thoma likes this.
mk2017 likes this.